Архив за етитет: земя

Защо картите на Земята не отговарят на истината!

Възможно ли е цялата ни основна представа за Земята и континентите да е заблуда!

Оказва се, че да!

В продължение на близо 5 века хората по целия свят формират представите си за континентите на базата на една неточна картографска методика, която грубо лъже за мащабите на земните масиви. Първият съвременен атлас на света, известен с латинското название Theatrum Orbis Terrarum е съставен през 1570г. от фламандския картограф и географ Абрахам Ортелий, който използва публикуваната година по-рано от Герардус Меркатор проекция на Земята. Проблемът на тази проекция е, че силно изкривява мащабите на териториите с отдалечаването им от екватора. Тъй като се базира на правилото, че линиите на меридианите и паралелите се представят като абсолютно прави и перпендикулярни една на друга, плоското изобразяване на формата на Земята разтегля изображенията от изток на запад и от север на юг. Въпреки че не е известно какъв точно метод е използвал Меркатор за съставянето на картите си, се предполага, че той просто е пренесъл начертаните върху глобус паралели и меридиани върху квадратна повърхност  и после е нагодил разстоянията между тях така, че те да се пресичат под прав ъгъл. В резултат на това всеки, който изучава Земята по картите, създадени по Меркаторовата проекция (а те се използват навсякъде и до днес) възприема погрешна представа за сравнителните мащаби на геополитическите територии по света. Продължете да четете Защо картите на Земята не отговарят на истината!