Архив на категория: Социология

Пълното овладяване, ригидната образователна традиция и нежеланието за промяна

Какво е „пълно овладяване“? Когато аз учех педагогика, никой от преподавателите в университета не е споменавал това понятие, нито съм го срещал в препоръчваната литература. Но то е познато на много хора без висше образование, които просто обичат да четат книги. Защо се оказва, че хора без дипломи могат да са по-образовани по отношение на определени педагогически проблеми от хора с дългогодишен стаж в преподаването? Основна причина е образователната традиция, която не харесва нови неща, дори да са по-ефективни от старите. Нейни верни подръжници остават училищните бюрократи и чиновници, които също не искат промяна, дори тя да е очевидно наложителна. Предполагам няма да ви изненадат резултатите от американско изследване от 1989г., според което в периода от 1893 до 1979г. методът на преподаване в държавните училища е останал почти един и същ. От 1979 до 2012г. ситуацията отново не се променила (информацията е за САЩ). Сякаш никой не забелязвал колко бързо се изменял светът и колко много се променяли образователните нужди на учениците. Това не означава, че цялото американско образование е замръзнало във времето. Има множество добри примери за педагогически нововъведения извън сферата на държавно финансиране. Много напредничави учители и училища са експериментирали и продължават да експериментират с нови техники в своите класни стаи, но проблемът е, че масовият модел не се е променил чувствително в нито едно отношение. Защо? Тук се сблъскваме отново с традицията в образованието. Какво представлява традицията? Това е предаването на информация, вярвания или обичаи от едно поколение на друго, тоест нещо измислено някога от някого, което се е затвърдило с времето и се използва или практикува по един и същ начин. Традицията не е по презумпция нещо положително. Тя може да е социално събитие, което доставя радост и сближава хората, но може да е също така емоционално и интелектуално „неутрална“, както и изключително нездравословна или опасна. Премахването на една традиция може да стане или принудително (със заповед от диктатор или с държавен закон, но така съществува възможност да се възроди след време), или  чрез замяната и с друга традиция, която за постоянно да заеме нейното място.

Да се върнем на понятието „пълно овладяване“- то означава, че учениците трябва да са разбрали достатъчно добре дадена идея, преди от тях да се очаква да разберат друга по-сложна. Макар да изглежда елементарно и очевидно, пълното овладяване е поредният пример за неуспех от страна на образователната институция да научи нещо от своите собствени изследвания и ефективни практики. Идеята за пълното овладяване се е появявала няколко пъти и после бързо е изчезвала. Сега за трети пореден път е успешно реализирана от „Кан Академия“ и ако успее да се превърне в традиция, няма да се налага да я преоткриваме за четвърти път. Благодарение на напредъка в технологиите, в момента имаме предимството да могат да се приложат масово свързаните с пълното овладяване методи и техники в истински училища с истински ученици. Но нека за начало да видим къде първоначално се е появила тази образователна инициатива, доколко е била успешна и защо не се е наложила?   През далечната 1919г. икономиката в САЩ била във възход, което дало възможност на един прогресивен педагог на име Карлтън Уошбърн (надзорник на училищата в богатото чикагско предградие Уинетка, щата Илинойс) да експериментира с нови образователни подходи. Времето и мястото били благодатни за прояви на новаторство, тъй като Уинетка имала училищна система с управляеми размери и с волята и средствата да експериментира. През 1922г. Уошбърн въвел плана „Уинетка“, в сърцевината на който залегнала радикалната донякъде идея за пълното овладяване на материала. Идеята била радикална по две причини. Първо, тя почивала върху убеждението, че всички ученици, без изключение, са способни да усвояват, ако им се осигурят условия, отговарящи на техните нужди. Второ, пълното овладяване структурирало учебната програма не съобразно времето, а спрямо предварително зададени цели по отношение на разбирането и успеха. Това преобърнало традицията из основи, тъй като според традиционния модел известна част от времето в клас се отделя на определена тема или понятие и когато това определено време изтече, класът продължава напред въпреки факта, че между учениците има огромни разлики в степента на усвояване на материала. При системата на Уошбърн, с помощта на упражнения за самостоятелна работа със собствено темпо, учениците напредват с различна бързина към едно и също ниво на овладяване. По-бързите могат да продължават напред или да правят упражнения за усъвършенстване. По-бавните получават помощ чрез индивидуални занимания с учител или със съученик, или чрез допълнителни домашни. През 20-те години на ХХ век интересът към плана „Уинетка“ бил голям и из цялата страна имало търсене на работни тетрадки за самообучение. Карлтън Уошбърн се превърнал в звезда на образованието, станал председател на Асоциацията за прогресивно образование и се присъединил към преподавателския състав на „Бруклин Колидж“. Но доста бързо идеята за пълното овладяване излязла от мода и в продължение на десетилетия била почти напълно забравена. Какви били причините за това? Част от причините били икономически. Една малка, богата училищна система като тази в Уинетка можела да си позволи най-новите учебници, тетрадки за упражнения и други необходими пособия, но печатането им било скъпоструващо, а вероятно и неприложимо в национален мащаб. Освен това трябвало да се проведе обучение на учителите как да преподават по метода. Пълното овладяване действително изисквало малко по-различен набор от умения и техники, за което трябвали не само пари, но и инициативност и гъвкавост от страна на учителите и администраторите. Но това, което всъщност убило нарастващата популярност на пълното овладяване от 20-те години на ХХ век били обикновената съпротива срещу новите и плашещи идеи и традицията в образованието. Това обаче не бил краят на идеята за пълното овладяване. Тя „възкръснала“ през 60-те години на ХХ век (отново в САЩ), когато била съживена под малко по-различна форма от Бенджамин Блум (американски психолог и педагог, с принос в областта на обучението по майсторство и в таксономията на образователните цели) и Джеймс Блок, които предложили подобрение в методите за изпитване и поднасяне на обратна връзка, но основните им принципи били заимствани директно от плана „Уинетка“. Учениците учели със собствен ритъм, като преминавали към нов урок едва след като достигали предписаното ниво на овладяване на предишния. Учителите влизали в ролята главно на ръководители и наставници, а не на лектори. Насърчавало се взаимодействието между самите учащи, като взаимопомощта между съучениците се отразявала благотворно не само на успеха в училище, но изграждала и характера. На някои ученици им било трудно, но никой не им обръщал гръб. Скоро техники за пълно овладяване вече се прилагали в най-различни пилотни програми из цялата страна. Поредица от изследвания показали, че пълното овладяване далеч превъзхожда стандартните модели на преподаване. Учениците от всички нива в програми, създадени по принципите на пълното овладяване, демонстрирали по-добър успех в сравнение с ученици в програми, следващи традиционното обучение. Учениците помнели наученото по-дълго при пълното овладяване според краткосрочни и дългосрочни изпитания. Освен това пълното овладяване скъсявало дистанцията в успеха между по-бавните и по-бързите ученици, без да забавя по-бързите ученици. И не на последно място, преподавателите, които използвали методите на пълното овладяване, започнали да възприемат по-положително преподаването и своята роля на учители. Въпреки факта, че пълното овладяване показало чрез отделни истории и статистика ползи както за учениците, така и за учителите, то не се е радвало на продължителна популярност. Причината отново била отчасти икономическа- било все така скъпоструващо да се печат и разпространяват всичките тези работни тетрадки, изпитни формуляри и индивидуални материали за четене. Но парите не били единствената и основна пречка. Отново съпротива оказали администраторите и бюрократите, които не искали излишни главоболия с някакви изменения в образователните подходи. Промяната била трудна и плашеща за хора обичащи статуквото. Не изглеждало нужно, след като всичко уж си вървяло толкова добре постарому, без ясна и неотложна необходимост да се излиза извън удобните рамки на декламираните уроци и традиционните учебници. Бюрократите и организациите все така изпитват вродено отвращение към новите идеи и подходи, но днес повече от всякога се усеща неотложната необходимост от реформи в образованието. Старата система не работи и трябва да се преосмисли. Освен това икономическите причини вече са невалидни. Технологиите рязко понижиха разходите, които доскоро се свързаха с пълното овладяване. Край на хартиените работни тетрадки и на скъпия печат на индивидуалните упражнения. Всичко необходимо за ученето със собствено темпо може да се намери на компютъра и представянето на материалите пред учениците не коства почти нищо. Старото оправдание, че иновативните преподавателски методи са твърде скъпи или са че са достъпни единствено за елитни училища в привилигировани общности, сега просто не отговаря на истината.

Пълното овладяване има още едно преимущество, което не бива да се пренебрегва. Това е връзката му с личната отговорност, но не става дума за тази на родителите  и учителите, а за отговорността на учениците по отношение на тяхното обучение, която не само се подценява, а и се възпира от стандартния модел на преподаване с неговата наложена пасивност и строги ограничения по отношение на учебната програма и времето. Лишени от възможността да вземат дори и най-елементарните решения как и какво ще учат, учениците не се чувстват ангажирани напълно. Затова трябва да им бъде предоставена малка или голяма свобода (в зависимост от условията и децата) да правят собствени избори по отношение на учебната програма и да вземат самостоятелни решения, дори да се отнасят за нещо съвсем дребно. Понякога е доста трудно да си силно ангажиран и да обичаш нещо, което някой друг е избрал за теб (без дори да те попита какво те интересува), независимо дали това е направено с добри намерения. Децата също могат да вземат добри решения, стига да бъдат научени как да правят това и как да поемат отговорност за последствията от своите избори.

Кошарки, бебешки колички и играчки- на кого са по-необходими: на децата или на възрастните?

Както появата и развитието на определена индустрия е зависела от нечия неправилна идея от съвсем друга област, по същия начин тя може да бъде унищожена от малко по-различна теория. Разберете, нашата вяра в нещо постоянно се използва, за да печели някой, затова именно Ние потребителите издигаме финансовите империи и можем да ги смъкнем, когато поискаме, ако поискаме. Какво ще стане, когато осъзнаем, че бебешките легла и кошарки, както почти всички детски играчки не са нужни на нашите подрастващи? Много фирми ще фалират и ще останат много безработни хора. И какво от това? Ще им се наложи да си намерят нова работа и да произвеждат нещо, от което наистина се нуждаем. Това е естествен етап на всяка индустрия- не може да се експлоатира вечно дадена човешка псевдопотребност. Децата ни са по-важни от печалбите на някого.

А от къде са се появили изобщо тези бебешки „затвори”? Продължете да четете Кошарки, бебешки колички и играчки- на кого са по-необходими: на децата или на възрастните?

Важните неща, които само истинският свят може да ви научи

Ние не помним около 80% от съдържанието, което сме изучавали и е било важно за живота според училището. Учениците нямат необходимост от предмети, които някой друг счита за  задължителни за успеха им, а просто се нуждаят от възможност да придобият умения за учене, които да им помогнат да усвоят знанието важно за тях. Светът и обществото непрекъснато се променят, но консервативното училище не иска да се промени на свой ред. За децата обаче то вече се е превърнало в поредния безинтересен телевизионен канал, който предлага несвързани с живота им неща. Ученето е възможно само там, където има любопитство. Новата роля на училището е да откликне на любопитството във всяко дете и да му даде крила. Ако позволим на всички любопитни деца да учат без принуда, те ще са впечатлени от света на хората, от които изберат да учат в конкретен момент. Всички усилия да се наложи чужд опит ще са безплодни, ако той няма връзка с личното им развитие и откривателски път. Понякога липсата на опит на децата им помага да отворят врати, които се струват заключени на възрастните поради техния опит. Всички сме човешки същества и следователно споделяме множество характеристики, които ни отличават като вид. Въпреки това всички сме различни, както физически, така и психически и емоционално. Повечето имаме различни цели в живота и различни начини да ги постигаме, обичаме и се интересуваме от различни неща, учим по различен начин, по различно време и с различна интензивност. Човешкото разнообразие е едно от най-красивите неща- то е двигателят, който движи света. Ето защо трябва да е в основата на всяка система за учене, която вместо да ни усреднява, да ни позволи да учим и да се развиваме индивидуално и социално и по свой собствен път да достигнем до важните неща, които само истинския свят може да ни научи.

 

България търси талант- а дали- 2012г.

Честно казано почна да ни писва от неясните и измислени критерии за оценяване на журито на България търси талант. Според Хилда Казасян тя оценявала това, което е ново и не е виждала досега и затова предпочитала мятащия се като побъркан по пода пред самоукия илюзионист и чудесното му изпълнение. Ако това и беше критерият, трябваше да каже „Да” на мъжът, който теглеше кола с член. Ако това наистина и беше критерият, тя изобщо не трябваше да допуска да преминат кастингите претенденти, които пеят и танцуват, тъй като това го правят хиляди хора. Да не говорим, че по принцип, ако се гледа да има някакво ниво на справедливост и равнопоставеност, на певците трябва да бъде забранено да участват в този формат. Има стотици конкурси за певци и независимо колко добре пеят участниците би било честно спрямо наистина оригиналните таланти да ходят да си пеят на други места. Песните въздействат върху емоциите и чувствата и имат винаги предимство пред останалите таланти – не случайно първите места се печелят основно от певци. Продължете да четете България търси талант- а дали- 2012г.

Силата на потребителите или можем ли да променим Корпорациите

Можем ли да направим нещо по въпроса? Разбира се и решенията са изключително прости. Проблемът е че на никой не му пука за убийствата, експлоатацията, глада, болестите по други места на света, докато не го засегне лично. Стандартното оправдание е: „Аз нищо не мога да променя!”. Подобно твърдение може да се атакува в три точки. Първо, да казваш, че нищо не може да се промени без изобщо да си пробвал, без да си направил минимално усилие е меко казано необосновано и характерно за мекотели, дори и да е вярно в повечето случаи. Второ, имаме достатъчно доказателства, че отделни личности, и то обикновени хора, могат да променят нещата. И трето и най-важно: ситуацията не трябва да я променям „Аз” – можем да я променим Ние: всички потребители. Един човек лесно може да бъде накаран да замълчи: чрез подкупи, заплахи и клеветнически кампании от корпорациите. Те обаче не могат да отговорят по същия начин на обществения потребителски натиск. Корпорацията за колкото и всемогъща да се представя не може да подкупи всички, не може да убие всички, не може да оклевети всички, защото печалбите и ще изчезнат, а с тях и самата корпорация. От нас потребителите идва властта на корпорациите. От нас зависи много повече, отколкото мнозинството хора си дават сметка. Ние можем да оказваме влияние и това беше доказано на много места, където обикновените хора спряха да обръщат внимание на внушенията на корпорациите, че са безсилни и нищо не могат да променят и започнаха да действат. Дори най-слабите могат да променят нещата, ако са обединени. Могат да променят икономиката напълно. Какво би станало например, ако всички жени решат, че не е нужно да се гримират и спрат да купуват реката от продукти на козметичната индустрия. Хиляди фирми ще фалират, а козметиката или ще трябва да се промени, или ще изчезне. А ако спрем да купуваме обувките на Найк, Пума или Адидас, ако спрем да ядем продуктите на Нестле. Тези корпорации съществуват заради нас, защото ние им плащаме, ние непряко финансираме експлоатацията, робството и убийствата на хора в други части на света. И ние можем да ги спрем. Особено сега в ерата на Интернет, когато обединенията и обществените организации са много по-лесни. Ние можем спокойно да изнудваме корпорациите да правят добро, когато те не го искат. А те рядко се занимават с дейности, които отнемат от печалбата дори и цент. Но първо да уточним нещо. Такова „животно” като свободен пазар, не съществува. Това е фантастичен герой, част от неолибералната шитня, която продължава да въвежда все повече и повече начини да се печели от тези, които нямат нищо за вземане.

Свободният пазар, който се саморегулира е теоретична конструкция, която би съществувала при един идеален пазар, какъвто в действителност не съществува. Да не говорим, че дори и при теоретичните модели не се вземат в предвид такива фактори като алчност, расизъм, жестокост, убийства, лъжи, правителства, мафия, неорганизирана престъпност, еколигични катастрофи, липса на вода и много други. Дори и на теория един пазар не може да е действително свободен – той е зависим от хората и техните емоции. В разсъжденията на неолибералните икономисти пазарът е отделен от хората, зависим е от няколко основни фактора, което е направено за да улесни теоретичните разсъждения и математическите изчисления. В такъв вид пазарът би могъл да се саморегулира, само че реално в такъв вид не същестува, нито някога е съществувал. Основен фактор е алчността. Например за обувки, които се произвеждат от работници за 40 цента при нечовешки условия, Найк взема над 100 долара. Цените на стоките на повечето корпорации изобщо не зависят от производствените цени, суровинните и транспортни разходи. Самите марки се занимават само с рекламата и маркетинга и прибирането на печалбите. Цените са изключително произволни и зависят от алчността на корпорациите. Реалната цена е няколко долара, а рекламите я надуват до неузнаваемост. Де факто ние си плащаме не за обувките, а за рекламите, с които ни ги пробутват. Ако заплатите се променят дори само с 40 цента на бройка, работниците биха могли да живеят с пъти по-добре. Но корпорациите не биха го направили, защото им яде от печалбите. А тяхната основна същност е печалбата, без значение как е получена, защото те не отговарят персонално пред закона. Не могат да влязат в затвора (да сте виждали някоя корпорация зад решетките!), а най-много да бъдат осъдени на някаква глоба, която повечето корпорации вече я предвиждат и я вкючват в перото си за разходи. Само че това може да бъде променено от нас. Когато граждански обединения от милиони потребители кажат, че ще купуват от продуктите само на тези корпорации, които увеличат заплатите на работниците и намалят няколкостотин пъти по-високите заплати на изпълнителните директори, подобрят условията на труд и разрешат синдикатите, малко корпорации ще обърнат внимание. Затова при отказ за изпълняване на исканията на потребителя, който всъщност дава парите за появата на нови корпоративни милионери, всяка корпорация ще бъде бойкотирана поетапно и нейните стоки няма да бъдат купувани повече. За по-добър стимул всички потребители трябва да спрат да купуват стоките на най-компрометираната  корпорация, която и да се промени ще е вече късно, защото е убила достатъчно хора.  Тя ще фалира и ще послужи за урок.

Тогава на останалите ще стане ясно, че пазарът вече е почнал да се саморегулира и ако не направят нужните подобрения, изисквани от потребителите ще последват съдбата на вече фалиралата корпорация. Тогава ще се включат и акционерите, ако са достатъчно умни и не искат да загубят всичките си активи.

Идеален вариант ще е ако и всички държави не само въведат забрани за заплати под социалния минимум и разрешат синдикатите, но и започнат да контролират спазването на законите и наказват нарушаването им. Дори и няколко по-малки държави да не се включат, системата ще работи, защото те няма да могат  да поемат работата на всички корпорации, които ще бъдат принудени да започнат да плащат нормални заплати за нормално работно време във всички останали държави. Но дори и без международно споразумение на държавно ниво едно международно обединение на потребителите може дапромени много неща и да подтикне корпорациите да печелят хуманно, въпреки нежеланието им. Може спокойно да се използва тяхната алчност: ако осигуряват нормална работна среда, ще печелят повече. Така никой няма да загуби.