Скритите оръжия в рекламата- Алексей Иванов

В книгата „Скритите оръжия в рекламата“ особено ми допаднаха представянето и ефектите на инверсията, принципът на асиметрията, граничния преход и липсите, които носят смисъл. Произведението е подмолно образователно (в положителен смисъл), защото в него може да се насладиш на научното мислене, да научиш много неща от сферата на психологията, и то често без изобщо да забележиш наличието на наука, която често несправедливо се възприема като нещо суховато и скучно.

Обърнато е внимание на значението на любопитството и любознателността. Те са важни както в науката и при изобретенията, така и в обикновения живот. Комбинацията на знания от различни области, въпрос който също е засегнат, е не по-малко важен. По-задълбочени и подробни книги по този въпрос са „Ефектът Медичи“ от Франц Йохансон и книгата за живота на Хумболт (от Андреа Улф- „Откривателят на природата“), който не само се е интересувал от различни научни сфери, но се е опитвал цял живот да помага на учените да работят заедно, независимо от научните им интереси. Дори написването на книгите на Хумболт, които са повлияли на много учени от следващите поколения, дължи много на инерцията от мултидисциплинарния подход. Алексей Иванов също се възползва от ефекта на различната гледна точка по един разбираем и забавен начин. Като цяло книгата си заслужава да се прочете и отнема само няколко часа.