Несправедливо награден с Нобелова награда автор или издателско безхаберие

Идеите в романа на Жозе Сарамаго „Проглеждане“, като масовото спонтанно гласуване с бяла бюлетина, правата, които имаме на хартия, но никой не очаква да използваме на практика и още няколко други, са наистина интересни (въпреки че не липсват и тъпи идеи, заемащи значителна част от повествованието, като епидемията от бяла слепота, засегнала всички освен една жена), но не съм попадал на по-лошо написано и структурирано художествено произведение. Продължете да четете Несправедливо награден с Нобелова награда автор или издателско безхаберие