„Възходът на свръхчовека“ от Стивън Котлър

Книгата на Стивън Котлър „Възходът на свръхчовека“ е доста добро представяне на научните аспекти на Потока (какво представлява, как се попада в него и до какво води), но е пълна с фактологични грешки по отношение на включените спортисти (както се оказа по вина на автора). Продължете да четете „Възходът на свръхчовека“ от Стивън Котлър