Колхури (колхидо-иберийското плуване ) или грузинският стил плуване

Колхидо-иберийското плуване е вид грузинско плуване (стил), което се отличава с оригиналност и дълголетна традиция. Има много имена (свободно колхури, колхури с вързани ръце и крака, ибериули, абхазура, окрибула, тахвиа). Най-характерното за специфичния древногрузински плувен стил наречен „Свободно колхури”е, че ръцете и краката по време на плуване не се движат. Придвижването във водата става посредством делфинообразни движения на таза и плътно събраните крака. Плуващият човек в този стил силно наподобява на плуващ делфин. Продължете да четете Колхури (колхидо-иберийското плуване ) или грузинският стил плуване