Несправедливо награден с Нобелова награда автор или издателско безхаберие

Идеите в романа на Жозе Сарамаго „Проглеждане“, като масовото спонтанно гласуване с бяла бюлетина, правата, които имаме на хартия, но никой не очаква да използваме на практика и още няколко други, са наистина интересни (въпреки че не липсват и тъпи идеи, заемащи значителна част от повествованието, като епидемията от бяла слепота, засегнала всички освен една жена), но не съм попадал на по-лошо написано и структурирано художествено произведение. За да получи автор на подобна творба Нобелова награда за литература, предполагам, че комисията, която го е наградила, е прочела само кратки резюмета на неговите творби или някой и е разказал сюжетите им набързо. Защото, ако си бяха направили труда да прочетат внимателно точно този роман, щяха да видят, че има нещо сериозно сбъркано в него – все едно, че книгата е написана от някой неграмотник (или от 6-годишно дете в по-добрия случай), който си няма никаква идея как се представя пряка реч в текст или как се използват пунктуационни знаци. Също така щяха да забележат и една интересна специфика, която може да се приема и като ефект, и като дефект, в зависимост от гледната точка. Визирам групата литературни герои, стоящи в основата на сюжета на романа- тези 83% избиратели, гласували с бяла бюлетина, изобщо не присъстват активно при изграждането на фабулата. Малцинството от 17%, гласували за определени партии, вземат много по-дейно участие в събитията, докато мнозинството активно прави… нищо. То сякаш просто е използвано, за да вмъкне авторовата идея и впоследствие е изтикано настрана, изчакващо в „бяла тишина“ до какво ще доведат агресивните действия на главните действащи лица.

Произведението на Сарамаго се състои основно от диалози и пряка реч (включително и вътрешни монолози с по няколко участника), но визуални признаци за такива няма да откриете никъде в текста, ако просто прегледате книгата. Причината е, че не са използвани тирета, вмъкващи пряката реч, нито кавички (дори и при цитати), да не говорим, че и точката очевидно се смята за ненужна при разделянето на отделните изречения, както и въпросителният знак, който отсъства в края на въпросите. Думите на даден герой започват без какъвто и да е преход след предишно описателно изречение и се разделят от отговора на друг участник в разговора просто със запетайка. Правописните правила, изглежда, също не са от някакно особено значение за автора. Имената на хора, градове, фирми и организации се пишат с малки букви, използват се тъпи съкращения на двусрични и трисрични думи. Всичко това прави текста излишно тежък и забавя доста скоростта на едно приятно четене, защото постоянно трябва да следиш къде започват въпросите (или твърденията) на някого и къде завършват и започват отговорите на друг. Цялата творба е израз на пунктуационна (и правописна понякога) анархия и имам няколко хипотези кой може да е виновен за това:

  1. В португалския език няма пунктуационни правила или писателите, пишещи на него, не считат за необходимо да ги спазват. Мисля, че по презумпция можем спокойно да отхвърлим тази хипотеза
  2. Жозе Сарамагу поради някакви необясними творчески причини е решил, че ще е много оригинално и удачно (Е, не е) да плюе на основните правописни правила, игнорирайки ги напълно. В този случай остава озадачаващо за какво по-точно е награден с Нобелова награда- само за сюжета или основната идея на книгата ли? В такъв случай, какъв смисъл има един писател да пише цял роман, ако няма значение как го е написал?
  3. Независимо дали са верни предните две хипотези, третата е, че редакторката на издателство Колибри Росица Ташева не е свършила никаква работа. Дали оригиналната книга на Сарамаго е написана по представения некадърен начин и изобщо не е редактирана при превода си на български, или португалският текст е съсипан едва при оформянето на пунктуационно нерегулиран и освободен от основни правописни правила вариант на български език е все едно. И в двата случая редакторът не си е свършил както трябва работата.

А за подобен текстов бълвоч, дори и от Нобелов лауреат, 16 лв са наистина много. Книгата като цяло е интересна (без да е оригинална или вдъхновяваща), въпреки че краят и е глупав и безсмислен, но изданието (поне това на български език) е ужасно за четене. Ако някой български писател напише нещо подобно, не само няма никой да го издаде, но и няма да бъде прието дори за преглед. Но за португалец правим изключение. Аз мисля, че е малко обидно, доста нечестно и очевидно меркантилно да се пренебрегват напълно непознати на книжния пазар български автори, дори да са талантливи, за сметка на чуждоезични книги, които не струват и нямат особени литературни достойнства. Тази политика на работа на определени български издателства е доста красноречива относно факта, че за тях само парите са важни.

Със здраве!

бутон за социални мрежи