Взаимодействието на Ефекта за превъзходство на снимката (ЕПС) с Ефекта мултимодално учене

Учените са доказали многократно, че има много по-голяма вероятност да се запомнят концепциите, представени със снимки, отколкото представените с думи. Снимката ви помага да запомните 6 пъти повече информация, отколкото ако само слушате. Три дни след като чуете нещо, най-вероятно ще помните около 10% от него. При наличието и на снимка процентът скача до 65. Човешкият ЕПС обаче е още по-забележителен. Експерименти показват, че хората могат да си спомнят над 2500 снимки с най-малко 90% точност няколко дни след като са ги видели, независимо че са имали само по 10 секунди на снимка. Една година по-късно нивата на точност продължават да са високи- 63%. В тези опити точността на запомняне се сравнява с други форми на комуникация, обикновено текст или устно представяне на информация. Всеки път ЕПС превъзхожда значително всички останали.

Всичко това е наистина интересно, но на какво се дължи т.нар. „мултимедиен принцип“: запаметяването се подобрява чрез думи и снимки, а не само чрез думи. Тук влиза в действие нашият втори герой, тъй като мозъкът ни е създаден да обработва визуална информация (снимки) по много различен начин в сравнение с текст и звук. Учените наричат ефекта мултимодално учене: снимките се обработват в няколко канала, което дава на мозъка много по-дълбок и смислен кодиращ опит. Преподавателят по психология от Университета на Западно Онтарио Алън Пайвио пръв представя теорията за двойното кодиране, според която визуалната и вербалната информация се съхраняват отделно в нашата памет като изображения, думи или и двете. Концепциите, научени от нас чрез снимки, се кодират като визуални и вербални. Думите се кодират само вербално и си ги спомняме по-трудно, защото се запечатват по-слабо в мозъка. Например, ако трябва да запомните думата крава, вашият мозък ще я регистрира като вербален код. Но ако видите снимка на крава и същевременно запомните самата дума, информацията ще бъде записана визуално и вербално, което значително увеличава шансовете да я запомните. И още нещо. Ако знаете смисъла на една дума или по-голям обем от информация, това увеличава способността ви да си я спомните. Ако обаче материята е нова за вас, съхраняването на информация под формата на снимки и думи е много по-ефективно.

Двата ефекта могат да ви бъдат от голяма полза и при представянето на ваши идеи под формата на презентация. Използвайте ги!

бутони за социални мрежи